Mari Kapulainen, Rauma, Terapia, Hieronta, Jooga
 

Fysioterapian tavoitteena
on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet.

 

 

 

Fysioterapia


Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan/kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, joka sisältää seurannan.
Asiakasta/kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.


Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää


Fysioterapeutit ovat kouliintuneet analysoimaan ihmisten liikkumista ja erilaisista toiminnoista selviytymistä.  Oma lähestymistapani asiakkaan ongelmaan on psyko-fyysinen eli pyrin tunnistamaan asiakkaan oireiden fyysisen ja psyykkisen osuuden.
Psyko-fyysinen lähestymistapa perustuu tutkittuun tietoon, jonka mukaan tunteet vaikuttavat kehon fysiologiaan. Keho reagoi tunteisiin fysiologisella muutoksella ja tunteet taas ovat kehossa ruumiillisina kokemuksina.

 

Fysioterapia Mari Kapulainen, Rauma.

Keho reagoi tunteisiin
fysiologisella muutoksella
ja tunteet ovat
kehossa ruumiillisina
kokemuksina.