Mari Kapulainen, Rauma, Terapia, Hieronta, Jooga
 

Hengitys kumpuaa
liikkumattomuudesta,
laajenee ja supistuu,
ja palaa takaisin
liikkumattomuuden perustilaan.

Edestakainen aaltoliike
on olennainen osa elämää
ja kaikkea liikettä

 

 

 

Psykofyysisestä hengitysterapiasta voivat hyötyä erityisesti henkilöt, joilla on eriasteisia ahdistuneisuuden häiriöitä

Esimerkiksi paniikkihäiriö,masennus, sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä pelkoja jne.,  joihin he reagoivat erilaisilla hengitysoireilla, kuten esim. ylihengittämisellä tai hengityksen pidättämisellä. Hengitysterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmähoitona.

HENGÄHDYKSIÄ -  ryhmä

Kehotietoisuutta ja stressinhallintaa psykofyysisen hengitysterapian keinoin.

Saavuttaaksemme rauhallisen, tasapainoisen ja elinvoimaisen olon, meidän tulisi pysähtyä ja antaa aikaa ja tilaa itsellemme.  Hengähdyksiä - ryhmässä on mahdollisuus tähän pysähtymiseen ja hiljentymiseen.  Voimme rauhassa tehdä havaintoja ja tulkintoja itsestämme, sisäistä kokemuksistamme ja tuntemuksistamme.

Ryhmässä ei harjoitella oikeaa hengitystapaa vaan pyritään olemisella ja rauhoittumisella tukemaan ryhmäläisten kykyä havainnoida itseään, tunteitaan, reaktioitaan. Tutkaillaan, miltä tuntuu, kun ollaan vaan. Ihmetellään, miten mielikuvat ja suhde toisiin ihmisiin vaikuttavat hengitykseen. Havainnoidaan omia rajoja ja tilaa, tutustutaan sisäiseen lapseemme. Oppiessamme ymmärtämään omia reaktioitamme saamme samalla keinoja omaan jaksamiseemme ja elämänilon löytämiseen.

Kyse ei ole tekniikoista, joita opetellaan vaan enemmänkin olemisen, havaitsemisen ja läsnäolon tavasta. Oleminen ja tekeminen eivät ole toistensa vastakohtia. Oleminen ei tarkoita laiskottelua vaan oleminen on kaiken perusta. Oleminen ilman tekemistä on oman sisäisen äänen kunnioittamista ja kuuntelemista. Kun ääni pääsee riittävän vahvaksi, on tekemisen talo hyvä rakentaa sen päälle. Hyvälle perustalle rakennettu talo ei luhistu ulkoisten odotusten tuulessa.

Hengähdyksiä - ryhmän koko on 6-8 henkilöä. Harjoituksia tehdään yksin, pareittain ja ryhmässä. Harjoitukset ovat erilaisia hengitys-, rentoutus-, läsnäolo- ja vuorovaikutusharjoituksia. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 8 kertaa.

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:

pranayamari@gmail.comMari Kapulainen, Hengitysterapia, Rauma.

Hengitys on silta
mielen ja kehon välillä.